Bli en del av Orklands fellesskap: Et unikt tilbud for nyansatte i privat næringsliv og offentlig sektor 

Deltakere på nyansattesamling sittende rundt bord. Noen med ryggen til.

– Å bli kjent med Orkland handler ikke bare om å forstå historien, men også å bli en aktiv deltaker i kommunens nåtid og fremtid, sier Jakobe Juul, som er leder for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune. 21. mars er det klart for nytt arrangement for nyansatte.  

For andre gang inviterer kommunen, i samarbeid med Thamsklyngen og Orkla Industrimuseum, til en felles samling som inkluderer alle som har begynt i en ny jobb i vår flotte kommune, uansett om de jobber i offentlig eller privat sektor. Med seg på arrangørsiden har de nå også fått med seg Orkland Næringsforening. 

En smilende Ståle Vaag
Ståle Vaag er leder i Orkland Næringsforening.

Felles historie og framtid 

Kort fortalt går tilbudet ut på at nyansatte inviteres til en felles samling i Orkla Industrimuseums lokaler på Løkken Verk. Etter at Juul har ønsket velkommen vil museumsdirektør Are Hilstad gi en spennende innføring i Orklands unike industrihistorie. Håkon Skar fra Thamsklyngen vil fortelle om dagens situasjon og fremtidsplanene i Orkland som fremvoksende næringskommune. Før ordfører Hanne Nyhus inviterer til et måltid på Orkla Gjestebolig, vil Ståle Vaag fra Næringsforeningen snakke om det å bo og leve i Orkland.  

Nettverksbygging 

Det vil være rikelig med muligheter for å bygge nettverk på tvers av bedrifter og organisasjoner under samlingen. Juul har allerede mottatt mange positive tilbakemeldinger på den første samlingen som ble arrangert 5. oktober. Hun mener at dette tilbudet passer godt inn i Orklands innovative og næringstunge miljø. Å samle mennesker på denne måten kan styrke fellesskapet, skape identitet og gi positive effekter på tvers av både bedrifter og personer. 

To årlige samlinger 

Den første samlingen i år arrangeres torsdag 21. mars klokken 10:00 – 13:00. Det vil også bli et arrangement til høsten. Påmelding skjer i samråd med arbeidsgiver, som også dekker kostnadene ved deltakelse. Det er ikke nødvendig å være bosatt i Orkland for å delta, det holder å jobbe innenfor kommunens grenser. Informasjon om påmelding er allerede sendt ut til arbeidsgivere via e-post til Thamsklyngens medlemsbedrifter og Orkland Næringsforenings medlemmer. I tillegg er det annonsert i lokalavis og sosiale medier. 

En hånd som fører et leketog på en veggholdt installasjon på Orkla Industrimuseum
Orkla Industrimuseums utstillinger gir en fin introduksjon om tidlig industrihistorie i Orkland. Foto: Fotograf Stine Aasløkk.

Førstemann til mølla 

Med en øvre grense på 50 deltakere er det viktig å være tidlig ute med påmeldingen. Ved stor interesse vil arrangørene vurdere å tilby flere samlinger. Jakobe Juul oppfordrer alle til å melde seg på og være en del av denne spennende muligheten til å bli en del av Orklands fellesskap.