Næring

Velkommen til næringskommune nummer 1!

I tillegg til å allerede huse et mangfold av næringsaktører, har Orkland store ambisjoner om å tiltrekke seg enda flere.

Ressurser

Industriområdene i Orkland tilbyr en kombinasjon av ressurser som er unik i en europeisk sammenheng. 100% grønn, fornybar energi, gigaskala grøntområder rett ved siden av utviklede og blomstrende industrier, svært effektiv logistikk og muligheten for sirkulære synergieffekter med en bred base av eksisterende næringer. Utforsk de forskjellige kategoriene av ressurser her, og sørg for å ta kontakt for å finne ut akkurat hvordan vi kan imøtekomme dine spesifikke behov på arbeidsstedet.

InOrkland handler om å vise verden hvordan Orkland-regionen er det beste stedet for nye, grønne industrier.

Orkland er en del av Trondheimsregionen, med mer enn 300 000 innbyggere, stor og dynamisk nok til å tiltrekke og opprettholde arbeidsstyrken som kreves for en industriell superklynge. Regionen har et bredt spekter av industrier. Trondheim huser Norges ledende tekniske universitet med 40 000 studenter, og det ledende nord-europeiske forskningsinstituttet SINTEF.

Orkland og Heim kommuner har flere 420 kV underliggende transformatorstasjoner, i et område med varig kraftoverskudd som tilføres fornybar energi til de laveste prisene i Nord-Europa. Videre skaper de store metallurgiske anleggene overskuddsvarme ved flere temperaturer og muligheter for å ta ut betydelige mengder både damp og karbondioksid.

Regionen omfatter flere blomstrende industriområder som har gjennomgått flere transformasjoner innen teknologi, markeder, eierskap og økonomiske opp- og nedturer. Dette har naturlig skapt en mangfoldighet av selskaper, som igjen har skapt et mer motstandsdyktig samfunn. Det brede spekteret av industrier gir nå grobunn for noen av de mest lovende initiativene for sirkulær økonomi i en norsk industriell klynge.

Næringsareal

InOrkland promoterer industriområder som spenner fra verkstedstørrelse-fasiliteter som er klare til leie, til store områder på flere hundre tusen kvadratmeter, til en grønt felt gigasite på mer enn 6 millioner kvadratmeter.

Relaterte artikler

  • Norsk Kylling AS er månedens bedrift!

    Tekst: NHO På Orkanger ligger Norsk Kylling AS. Denne bedriften i Reitan-familien er verdensledende innen bærekraft og dyrevelferd på kylling-feltet, og er også månedens bedrift i NHO Trøndelag. Les mer om Norsk Kylling og deres arbeid her! NHO Trøndelag besøkte Norsk kylling, og administrerende direktør Hilde Talseth en kald januardag på Orkanger. Talseth har vært…

  • Sirkulær-innovasjon i Orkland

    – Orkanger utpekte seg som en egnet lokasjon, som følge av blant annet sin sterke industrihistorie og næringsvennlige politikere og en tillitvekkende kommuneadministrasjon. Dette åpnet også for synergier med andre aktører i nærheten.