Kategori: Næring

  • Sirkulær-innovasjon i Orkland

    Sirkulær-innovasjon i Orkland

    – Orkanger utpekte seg som en egnet lokasjon, som følge av blant annet sin sterke industrihistorie og næringsvennlige politikere og en tillitvekkende kommuneadministrasjon. Dette åpnet også for synergier med andre aktører i nærheten.