Bli kjent med Orkland: – Unikt tilbud for nye arbeidstakere i private bedrifter og offentlig sektor

– Vi tror dette kan bli en fin måte å bli kjent med Orkland og bidra til økt stolthet, tilhørighet og engasjement.

Det sier Jakobe Juul, som er leder for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune. Sammen med Thamsklyngen og Orkla industrimuseum har hun ledet arbeidet med å etablere et nytt tilbud for alle som har fått seg jobb i den flotte kommunen vår, både i offentlig og privat sektor.

Historie, nåtid og framtid

Tilbudet går kort fortalt ut på å invitere nyansatte i bedrifter og offentlig sektor til en felles samling på Orkla Industrimuseum på Løkken Verk. Der vil kommunen ønske velkommen, mens museet gir en innføring i Orklands unike industrihistorie. Deretter vil Thamsklyngen fortelle om hva som preger Orkland i dag og si litt om framtidsplanene i næringskommune nummer én, før ordføreren inviterer til et måltid på Orkla Gjestebolig.

– Sammen bygger vi Orkland, og derfor ønsker vi at alle nyansatte skal få ta del i felles historie og være med å skape vår felles fremtid, sier Juul.

Meld deg på her

To samlinger i året

– På samlingene vil det selvsagt bli anledning til å stifte bekjentskaper på tvers av bedrifter og organisasjoner, sier Juul, som allerede har fått gode tilbakemeldinger på tilbudet fra arbeidsgivere.

Hun forteller at det er planlagt to slike samlinger i året, der den første er torsdag 5. oktober for ansatte som har startet i jobb så langt i løpet av 2023. Neste samling blir 7. mars neste år, der folk som har startet i jobb høsten og vinterhalvåret 2024 kan delta.

Positive ringvirkninger

– Orkland er en av landets fremste kommuner innen innovasjon og næring, og dette tilbudet føyer seg naturlig inn i en slik kreativ tankegang. Det å invitere folk sammen på denne måten tror vi kan bidra til samhold, skape identitet og gi positive ringvirkninger på tvers av både bedrifter og folk, sier Juul, som sier at det er en forutsetning at påmelding skjer i samråd med arbeidsgiver, som også dekker kostnaden ved deltakelsen.

Juul presiserer at ansatte ikke må være bosatt i Orkland for å delta, det holder med at arbeidsplassen ligger innenfor kommunegrensene.

Først til mølla

Det går ut informasjon til arbeidsgivere denne uka med hvordan man skal melde seg på. Dette skjer både ved e-post til Thamsklyngens medlemsbedrifter, Orkland Næringsforening sine medlemmer, annonsering i lokalavis og i sosiale medier.

– Vi har satt en øvre grense for deltakelse på samlingene på 50 personer, så nå er det om å gjøre å være først til mølla. Blir det lang venteliste vil vi vurdere å tilby flere samlinger, sier Jakobe Juul på vegne av arrangørene Thamsklyngen, Orkla Industrimuseum og Orkland kommune.

  • Meldal Bygdemuseum

    Sør i Orkland kommune finner du en gjeng med ildsjeler som holder liv i ærverdige bygninger fra gammelt av. Velkommen til Meldal Bygdemuseum! Eindride Einum og gjengen er for fult i gang med vedlikeholdet av Malistuggu. Det gamle jordgulvet er fjernet og et nytt tak er snart på plass. Vedlikehold av Midt-Norges nest største museum […]

  • Bli kjent med Orkland: – Unikt tilbud for nye arbeidstakere i private bedrifter og offentlig sektor

    – Vi tror dette kan bli en fin måte å bli kjent med Orkland og bidra til økt stolthet, tilhørighet og engasjement. Det sier Jakobe Juul, som er leder for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune. Sammen med Thamsklyngen og Orkla industrimuseum har hun ledet arbeidet med å etablere et nytt tilbud for alle som har fått seg jobb i den […]

  • Samling for nyansatte i Orkland

    Velkommen til Orkland! Du har fått deg jobb i en av Norges fremste kommuner innen innovasjon og næring, og vi ønsker deg velkommen med på laget! I Orkland gjør vi ting annerledes og vi har tro på at vi sammen bygger Orkland. Som nyansatt i en virksomhet i Orkland, inviterer vi deg til en felles […]