Bokostnadene øker, men rimeligere å bo i Orkland enn i nabokommunene

Vi opplever alle at økonomien er under sterkt press på grunn av kraftig renteøkning, økte avgifter og generell prisoppgang. Samtidig er bokostnadene i Orkland godt under landsgjennomsnittet.

– Det er gledelig og en god nyhet for alle som ønsker å bosette seg i Orkland, sier næringssjef Aasmund Lie.

Det er organisasjonen Huseierne som nylig publiserte sin bokostnadsindeks for 2023. Indeksen baserer seg på kostnadene knyttet til det å eie en standard enebolig på 120 kvadratmeter. I indeksen er eiendomsskatt, kommunale avgifter, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader inkludert.

Aasmund Lie mener lave bokostnader og et ekspansivt næringsliv kan føre til økt tilflytting til kommunen. Foto: Steinar Broholm Larsen

Du kan lese mer og sjekke tallene her

Boligområde, fjord og fjell
Det er flere flotte bosteder i Orkland. Råbygda er ett av dem. Foto: Jonny Kristiansen

I gjennomsnitt koster det 179 126 kroner i året for å bo i en enebolig på 120 kvadratmeter i Norge i 2023. Dette er en økning på 23 prosent fra året før. På lista over kommunene med høyest kostnad finner vi, kanskje ikke så uventet, kommuner i det sentrale østlandsområdet. Oslo kommune topper lista med en gjennomsnittskostnad på 270 095, mens Vevelstad i Nordland kommer best ut med 111 147 kroner. I Orkland er det tilsvarende tallet 136 849 kroner per år.

Langt under nabokommunene

– Vi ligger godt under landsgjennomsnittet, men også under nabokommuner vi konkurrerer med når folk skal velge seg bosted, sier næringssjef Lie, som tror dette er tall som spesielt nyetablerere på boligmarkedet vil merke seg.

Lie konstaterer at både Trondheim og flere av de øvrige kommunene sør og vest for trønderhovedstaden har en betydelig høyere bokostnad enn Orkland. Slik ser tallene ut:

KommuneBokostnader 2023Økning fra 2022 (i %)
Trondheim188 79128,97
Skaun169 39423,82
Melhus162 46321,52
Heim137 76718,67
Orkland136 84918,99

– Av tallene ser vi også at kostnadsøkningen fra året før er til dels betydelig høyere hos nabokommunene enn hos oss, sier næringssjefen, som tror dette over tid kan få betydning for tilflyttingen til Orkland.

Ikke eiendomsskatt

Han peker på at næringslivet i Orkland opplever stor etterspørsel etter arbeidskraft, samtidig som det er ulike bomuligheter i hele kommunen.

– Vi som bor her tilhører i stor grad en felles arbeidsmarkedsregion og vi opplever at stadig flere finner ut at Orkland er en god kommune å bo i, sier Aasmund Lie, som også peker på det faktumet at Orkland er den eneste av sammenligningskommunene som ikke har eiendomsskatt.

Ønsker du å bo med fin utsikt mot Trondheimsfjorden er Lensvika et godt alternativ. Foto: Jonny Kristiansen