Norsk Kylling AS er månedens bedrift!

Administrerende dirktør, Hilde Talseth, og styreleder, Ole Robert Reitan står foran en grå murvegg med utejakker på.
Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO Trøndelag, overrekker blomster og diplom til administrerende direktør i Norsk Kylling AS, Hilde Talseth. Foto: Norsk Kylling AS.

Tekst: NHO

På Orkanger ligger Norsk Kylling AS. Denne bedriften i Reitan-familien er verdensledende innen bærekraft og dyrevelferd på kylling-feltet, og er også månedens bedrift i NHO Trøndelag. Les mer om Norsk Kylling og deres arbeid her!

Administrerende direktør, Hilde Talseth, og styreleder, Ole Robert Reitan. Norsk Kylling AS er et selskap i Reitan-familien. Foto: Norsk Kylling AS.

NHO Trøndelag besøkte Norsk kylling, og administrerende direktør Hilde Talseth en kald januardag på Orkanger. Talseth har vært administrerende direktør i Norsk Kylling i 3 måneder, og er tydelig stolt over arbeidet som gjøres i Norsk Kylling AS

– Vår erfaring er at ansvarlighet alltid lønner seg. Det finnes ingen snarveier til ansvarlig matproduksjon, sier Talseth.

Verdensledende på dyrevelferd

Talseth viser oss rundt i fabrikken og forteller om overgangen fra en hurtigvoksende kyllingtype til en kyllingtype som vokser saktere, et valg Talseth beskriver som et verdivalg.

– Gevinsten av skiftet til en mer saktevoksende kyllingtype og bedre dyrevelferd, kom umiddelbart. Vi fikk en kylling som er friskere, leker mer, og utøver mer av sin naturlige atferd. Samtidig fikk kyllingen bedre helse, med mindre sykdom og hjertelidelser.

Dyrevelferd står sentralt i arbeidet i Norsk Kylling, og for å redusere sykdom og dødelighet har skiftet til en kyllingtype som vokser saktere vært helt sentralt. 

– Gevinsten av bedre dyrevelferd, er også bedre produksjonstall. Med en mer vital fugl og høyere vekt, bruker vi nå 3 millioner færre kyllinger per år for å produsere samme mengde kjøtt som før.

Talseth trekker også frem det gode samarbeidet med bøndene som sentralt for at overgangen til saktevoksende kylling har vært så god.

– I tillegg opplevde vi en positiv endring hos bøndene vi samarbeider med. Trivselen, motivasjonen og stoltheten deres økte også når utgangspunktet vi ga dem ble betydelig bedre.

Næringslivets klimapris

Talseth forteller energisk om klima- og miljøarbeidet i bedriften. Sammenlignet med 2020-nivå, forteller hun at bedriften har redusert utslippene fra egen aktivitet og egen energi med over 80%.

– I Norsk Kylling er vi utrolig stolte av alt vi har oppnådd, og i 2023 fikk vi også Næringslivets klimapris for forbedringene vi har gjennomført.

Næringslivets klimapris er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO, og gis til en bedrift som har iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapninger, på klima- og miljøfeltet, innen sitt fagområde.

Talseth løfter frem de ansatte og deres innsats som sentral for at de har kommet så langt i klima- og miljøarbeidet.

– Overgang og tilgang til fornybar energi har uten tvil vært avgjørende for at målet er innen rekkevidde. Men det er ikke tilgang på teknologi alene som har skapt disse forbedringene. De er gjennomført av folk som kan og vil, og av fagmiljø som har utfordret oss.

-En næringsvennlig og fremoverlent kommune

Samarbeidet med kommunen har lenge blitt løftet frem av Norsk Kylling som sentralt for deres suksess. Talseth understreker viktigheten av fremoverlente og næringsvennlige kommuner.

– For å lykkes med en sånn satsing som det her, trengs en næringsvennlig og fremoverlent kommune som forstår prosessen og som forstår rollen sin i å legge til rette. For at vi skulle komme i mål med ambisjonene våre, var vi avhengig av at mer enn infrastrukturen spilte på lag. Det opplever vi at regionen her gjør. 

Talseth understreker videre det gode samarbeidet med både administrasjonen og politikerne i Orkland kommune.  

Orkland kommune har utmerket seg, både administrasjonen og politikerne har bidratt til at Norsk Kylling har lyktes med satsingen vår. 

Fornøyd med prisen

Prisen overrekkes Talseth og Norsk Kylling AS av regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse.

-Norsk Kylling er en solid bedrift som har satt bærekraft og dyrevelferd på dagsordenen. Bedriften går foran og viser vei i dette viktige arbeidet, og er i så måte en meget god representant for næringslivet i Trøndelag. Vi gratulerer med prisen!

Talseth sier at slike priser inspirerer henne og hele organisasjonen.

– Det at NHO anerkjenner og ser den jobben vi gjør med dyrevelferd, klima og miljø setter vi stor pris på. Det inspirerer ikke bare meg, men hele organisasjonen til å fortsette det viktig arbeidet vi gjør.

Norsk Kylling på Orkanger. Foto: Norsk Kylling AS.