,

Nyåpning av Orkla Industrimuseum: – Vi skal få fram vår historie i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Jente som peker, mens to andre barn står i bakgrunnen

Når museet åpner 24. juni er det med nye digitale løsninger, tilpassede pedagogiske opplegg og universell utforming. Kort sagt – et museum som vil formidle historien på en ny og framtidsrettet måte og være relevant for et bredt spekter av besøkende.

Dam i blå genser og mann i skjorte og dressjakke
Berit Kvam og Are Hilstad ser fram til å vise publikum den nye utstillingen. Foto: Orkland kommune/Steinar Broholm Larsen

– Vi har alltid vært gode på lokalhistorisk formidling, men mindre gode på den nasjonale og internasjonale betydningen industriutviklingen i dalføret har hatt.  I utstillingskonseptet «Inn i berget – ut i verden» er det et viktig mål for oss å få fram hva den har betydd, hvordan den preger oss i dag og hvilken betydning den kan få i framtida.

Det sier museumsdirektør Are Hilstad, som sammen med museumspedagog Berit Kvam viser fram første del av utstillingsarbeidet – «Inn i berget» som er under montering på Torfinn Bjørnaas’ plass 2 på Løkken Verk.

Her kan du lese mer om Orkla Industrimuseum

Geologi og tilfeldigheter ble stolt industrihistorie

Her skal historien fortelles med nye ord og ved bruk av lyder, bilder, filmer og illustrasjoner gjennom en tidslinje helt tilbake til for 500 millioner år siden, da malmen i Løkkenfeltet ble dannet. Et drap og en skredders oppdagelse av stein med underlig farge og skimmer ble så starten på 333 år med gruvevirksomhet på Løkken Verk og den spede starten på industrialiseringen som har satt sitt preg på Orkladalføret siden.

En hånd fører et Brio-tog på skinner på en installasjon
Selv de yngste kan finne interessante ting i utstillingen. Foto: Fotograf Stine Aasløkk

…. fra samme presentasjonsform

For mange vil kanskje ordet selve ordet museum i seg selv vekke assosiasjoner til noe grått, kjedelig og nedstøvet. Det ønsker de ansatte ved museet nå å gjøre noe med.

– Vi har nok heller ikke vært flinke til å formidle historien på forskjellige måter tilpasset ulike målgrupper. Alle besøkende har fått presentert historien på samme måte, om det har vært pensjonistforeninger, skoleelever eller turister på gjennomreise. Det skal vi gjøre noe med, sier Hilstad.

… til skreddersydd formidling

En nøkkelperson for å få til det er museumspedagog Berit Kvam, som blant annet er ansatt for å sørge for å tilpasse og skreddersy pedagogiske opplegg til ulike målgrupper.

– Det er klart at det vil være forskjell på en skoleklasse og for eksempel et historielag som ønsker et dypdykk i historien. Det vil bli et satsingsområde for oss å kunne tilby skolene i kommunen et opplegg som kan fange elevenes interesse og gi dem noen historiske knagger om kommunen de kommer fra, skape identitet og tilhørighet, sier Kvam.

Jente peker, mens to andre barn står i bakgrunnen
Spennende ting dukker opp. Foto: Fotograf Stine Aasløkk

Det kommer mer

Den nye faste utstillingen vil også framstå annerledes enn den tidligere, som ble etablert i 1998 Det er tatt i bruk helt nye og moderne interaktive virkemidler som nok vil fenge et yngre publikum på en bedre måte enn tidligere. Utstillingen er montert i det gamle bygget, mens museet som kjent fått en solid oppgradering ved en storstilt bygningsmessig utvidelse som stod ferdig i 2022. Her det blant annet blitt kontorlokaler, moderne arkiv og en godt utstyrt verkstedhall for Thamshavnbanen.

Ut i verden

Den nye utstillingen er første del av en totrinnsprosess. I den delen der blant annet den kjente Kongevogna står plassert er planen å etablere en utstilling som i større grad skal favne industrihistoriens plassering i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og hvor også regionens nyere industrihistorie vies oppmerksomhet.

– Inn i berget – ut i verden! Med et slikt konsept håper vi å knytte fortid til nåtid og framtid.

Det sier en fornøyd Are Hilstad, som ser fram til åpningsdagen for den nye utstillingen, lørdag 24. juni.

  • Meldal Bygdemuseum

    Sør i Orkland kommune finner du en gjeng med ildsjeler som holder liv i ærverdige bygninger fra gammelt av. Velkommen til Meldal Bygdemuseum! Eindride Einum og gjengen er for fult i gang med vedlikeholdet av Malistuggu. Det gamle jordgulvet er fjernet og et nytt tak er snart på plass. Vedlikehold av Midt-Norges nest største museum […]

  • Bli kjent med Orkland: – Unikt tilbud for nye arbeidstakere i private bedrifter og offentlig sektor

    – Vi tror dette kan bli en fin måte å bli kjent med Orkland og bidra til økt stolthet, tilhørighet og engasjement. Det sier Jakobe Juul, som er leder for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune. Sammen med Thamsklyngen og Orkla industrimuseum har hun ledet arbeidet med å etablere et nytt tilbud for alle som har fått seg jobb i den […]

  • Samling for nyansatte i Orkland

    Velkommen til Orkland! Du har fått deg jobb i en av Norges fremste kommuner innen innovasjon og næring, og vi ønsker deg velkommen med på laget! I Orkland gjør vi ting annerledes og vi har tro på at vi sammen bygger Orkland. Som nyansatt i en virksomhet i Orkland, inviterer vi deg til en felles […]