Orklands første Pride-markering ble en fargerik folkefest

Det ble parade, musikk og folkefest da den første utgaven av Orkland Pride gikk av stabelen i 2022.

Arrangøren bak Orklands første Pride–parade kunne med stor glede konstatere at oppslutningen om kampen for et mer inkluderende og tolerant samfunn er stor i Orkland.

Arrangementet, som fant sted i Orkanger sentrum en august–helg i 2022, ble nemlig en braksuksess. I paraden var blant annet bedrifter, idrettslag og ulike lag og organisasjoner representert.

Arrangøren anslår at det totalt var over 500 mennesker som deltok i paraden. Stor som liten veivet med regnbueflagget på ferden gjennom sentrumsgata på Orkanger.

På torget ventet appeller og musikalske innslag. Pride–helga i Orkland bød også på regnbuemesse i Orkanger kirke, paroleverksted og dragbingo – for å nevne noe.

Foto: OrklandsPride

I høst ble det klart at Orkland Pride 2023 er under planlegging. Her er det gode krefter i lokalsamfunnet som jobber sammen for å skape et fargerikt felleskap for alle!

  • Bokostnadene øker, men rimeligere å bo i Orkland enn i nabokommunene

    Vi opplever alle at økonomien er under sterkt press på grunn av kraftig renteøkning, økte avgifter og generell prisoppgang. Samtidig er bokostnadene i Orkland godt under landsgjennomsnittet. – Det er gledelig og en god nyhet for alle som ønsker å bosette seg i Orkland, sier næringssjef Aasmund Lie. Det er organisasjonen Huseierne som nylig publiserte sin…

  • Meldal Bygdemuseum

    Sør i Orkland kommune finner du en gjeng med ildsjeler som holder liv i ærverdige bygninger fra gammelt av. Velkommen til Meldal Bygdemuseum! Eindride Einum og gjengen er for fult i gang med vedlikeholdet av Malistuggu. Det gamle jordgulvet er fjernet og et nytt tak er snart på plass. Vedlikehold av Midt-Norges nest største museum…

  • Bli kjent med Orkland: – Unikt tilbud for nye arbeidstakere i private bedrifter og offentlig sektor

    – Vi tror dette kan bli en fin måte å bli kjent med Orkland og bidra til økt stolthet, tilhørighet og engasjement. Det sier Jakobe Juul, som er leder for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune. Sammen med Thamsklyngen og Orkla industrimuseum har hun ledet arbeidet med å etablere et nytt tilbud for alle som har fått seg jobb i den…